Portofoliu

 Servicii cadastrale şi întabulāri

Peste 200 de lucrāri de cadastru, planuri pentru instanţā de judecatā cu identificāri pe vechile planuri austroungare la scara 1:2880 şi întabulāri în Cartea Funciarā

TopGeoKad - Plan de amplasament

FOTO: Plan de amplasament şi delimitare a imobilului


 Topografie inginereascā de şantier

Contract prestāri servicii topografice de şantier pe toatā durata lucrārilor cu una din cele mai mari investiţii din România, fabrica de prelucrare a lemnului "SC EGGER ROMANIA SRL" în care s-au realizat lucrāri ample pe şantierul de cc. 90 ha, cu hale industriale, cāi ferate, trasāri de precizie pentru roboţi industriali, urmāriri de verticalitate cât şi nivelment de precizie cu marcarea şi transmiterea diferenţelor de nivel.

TopGeoKad - Egger

 Ridicāri topografice de specialitate

Planuri topografice pentru Primārii cu privire la diferite investiţii:

- Alimentāri cu apā şi canalizare în diferite comune.

- Reabilitāri de drumuri, poduri.

- Studii topografice în vederea concesiunii.

- Documentaţii PUD, PUZ, PUG cu toate avizele OCPI.

TopGeoKad - Plan de situatie

FOTO: Plan de situatie

TopGeoKad - Plan de situatie

FOTO: Plan de situatie


Cine suntem noi?


  Firma TopGeoKad prin Ing. Tofanescu Cozmin executā lucrāri în domeniul Cadastrului şi topografiei având o listā complexā de lucrāri.
  Nr. înregistrare Registrul Comerţului: F33/1542/06.12.2007, CUI 22880607.
  Certificat de autorizare categoriile B,C Nr. 0046 emis de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliarā.


TopGeoKad - santier

FOTO: Şantier

Echipa

Studii:
   Facultate de Geodezie, "Gheorghe Asachi", Iaşi, specializare Cadastru.


Aparaturā utilizatā

Staţii totale de tipul Leica, Topcon, Sokkia, Nikon

Māsurātori GPS - dacā condiţiile o impun


TopGeoKad - Statie total Sokkia

FOTO: Staţie totalā Sokkia


TopGeoKad - Obiectiv Sokkia

FOTO: Obiectiv Sokkia


Software utilizat

Autocad

TopoLT

Topograph

Mapsys

Topsys

Map 3D

Survey

Topographical

ACASA     DESPRE NOI    CONTACT